Khu công nghiệp Quang Minh - Mê Linh - Vĩnh Phúc     * Tel: (04).584.0986     * Fax: (04).584.0982     * Email:  viwapico@yahoo.com